Wij van Zeeland 2022 nr 2

0
156

INHOUDSOPGAVE

Kijk ook op de website van de afdeling: http://zeeland.nqv.nl 

Van de wnd. voorzitter

Van de redactie

Richtlijnen voor het publiceren in Wij van Zeeland

Bestuursmededelingen

Een buitenplaats genaamt Borndal met zijn huizing, schuur, stallingen en verder gevolg en toebehoren van dien, deel 14, door Jan Midavaine

Zeeuws Archief Genealogie Vermeulen (vervolg) door Sjaak Hoornick (t)

PR aktiviteiten

Kwartierstaat Johannes Christiaansen (vervolg) door Evert Beket

Famillement 2022

Inleiding op de Genealogie Steen(e)poorte door Kees Stenepoorte

Genealogie Klercq door Albert Prins

Ledenmutaties