Algemene rijksarchivaris Afelonne Doek presenteerde onlangs haar beleidsvisie

0
53

‘Waar het Nationaal Archief voor staat zal natuurlijk niet veranderen. Dat is het recht op informatie voor elke burger, als hoeksteen van de democratie. Wel denk ik dat we meer met veranderingen in de maatschappij moeten meegaan, zodat we de duurzame toegankelijkheid van alle informatie die we beheren over de komende jaren kunnen borgen. Daarvoor moeten we als archiefinstellingen met elkaar samenwerken. Het vraagt ook een andere, intensievere vorm van samenwerking. Als je de komende vijf jaar als uitgangspunt neemt, dan komt er een nieuwe Archiefwet aan. Om die te implementeren met alles wat daarbij komt kijken, is veel samenwerking nodig. Niet alleen van de kant van archiefinstellingen maar ook voor archiefvormers.

Daarnaast vind ik diversiteit en inclusie van groot belang. Het meerstemmig maken van de toegang tot informatie zie ik als een verantwoordelijkheid van het archievenveld. Archieven en vaak de toegangen daartoe zijn gevormd vanuit een bepaald perspectief, met een bepaalde terminologie, maar het is belangrijk daarnaast ook andere perspectieven aan te bieden, wanneer je informatie uit die archieven tot je wilt nemen.’