WBA – directeur Wim Reijnders met pensioen

0
48

Wim Reijnders heeft op 9 juli afscheid gernomen als directeur van het West-Brabants Archief (WBA). Samen met bestuurders en collega’s zette hij zich in voor de samensmelting van het Regionaal West Brabants archief met de archiefdiensten van Bergen op Zoom en Roozendaal. Zo’n samengaan is intensief omdat elke instelling zijn eigen werkwijze en cultuur heeft. Het resultaat mag er zijn. Met alle deelnemende gemeenten (9 in totaal) is er een goede verstandhouding.

Verder is het West-Brabants Archief helemaal ingespeeld op de eisen voor digitaal beheer en presentatie van de informatie uit hun archief. Mensen maken ook steeds meer gebruik van de online dienstverlening van het archief, door aanvragen te doen voor het digitaliseren van archiefstukken.

https://westbrabantsarchief.nl/actueel/nieuws/244-directeur-wim-reijnders-met-pensioen