Wat is de betekenis van etniciteitsschattingen bij uw DNA research

0
558

Er is bij velen belangstelling om de nauwkeurige etnische achtergrond te kennen en daarmee aanwijzingen te krijgen over de origine van de eigen familie. Tot voor kort hadden de resultaten van deze DNA-etniciteitsschatting weinig om het lijf. Maar sedert kort heeft men deze etniciteits-onderzoekringen verder verfijnd zodat nu meer betekenis aan de uitspraken kan worden gehecht. In plaats van het erfgoed op te splitsen in een paar brede en algemene weinig zeggende categorieën, zoals tot voor kort, kan nu de bevoordeling in meer dan duizend verschillende groepen worden opgesplitst. Dit is mogelijk omdat pas honderd jaar geleden de grote mobiliteit op gang kwam. De meeste echtparen vonden hun partners in de buurt, dat betekent dat bepaalde genetische kenmerken karakteristiek werden voor een bepaald etnische groep of bewoners van een bepaalde streek.

Dit betekent dat men nu de etniciteitsresultaten voor aanwijzingen over een familiegeschiedenis steeds meer kan gebruiken. Een voor de hand liggend voorbeeld is de ontdekking van een Joodse afstamming terwijl u zich er voorheen niet van bewust was. Maar men kan ook zoeken naar nog gedetailleerdere aanwijzingen, zoals afkomst van Scandinavië of het Iberisch schiereiland.

AncestryDNA richt zich op het huidige tijdsbestek van 200 jaar in hun genetische databestanden. Op basis van een totaal andere (en nauwkeurigere) technologie dan de rest van de etniciteitsonderzoekingen, richten zij zich vooral op migratiepatronen.

Bij MyHeritage, Family Tree DNA, 23andMe en AncestryDNA kunt u uw etniciteitsresultaten vergelijken met die van uw matches. Dit kan handig zijn als u op zoek bent naar een DNA-match van een specifieke bevolkingsgroep. Diverse factoren zijn van invloed op de nauwkeurigheid en bruikbaarheid van schattingen van etniciteit die u van een testbedrijf ontvangt, ongeacht welke u kiest. Het meest relevant voor uw vraag is: wat zijn de referentiepopulaties waarmee mijn DNA- wordt vergeleken.

Deze referentiepopulaties bestaan uit mensen die vandaag de dag nog leven en van wie het DNA kan worden gebruikt om de typische genetische samenstelling van een bepaald gebied weer te geven. Elke persoon in een referentiepopulatie had grootouders die allemaal binnen hooguit 100 km van elkaar op een bepaalde plaats woonden. Maar als een testbedrijf geen referentiepopulatie heeft die de voorouderlijke samenstelling weerspiegelt, dan kunnen de resultaten geen gedetailleerde, nauwkeurige informatie geven over waar dit DNA vandaan komt.

Family Tree DNA heeft bijvoorbeeld geen etniciteitscategorie specifiek voor Ierland. Dus zelfs als je 100 procent Iers bent, zul je de term ‘Iers’ niet vinden in je DNA-testresultaten. U bevindt zich eerder in de categorie ‘Britse eilanden’. Dat resultaat zal je misschien niet verbazen, maar iemand met voorouders in Polen zou “in het algemeen Europees” waarschijnlijk niet erg behulpzaam vinden. Dat resultaat is technisch correct, maar het is te breed om interessant of nuttig te zijn. De beste schattingen van etniciteit zijn afkomstig van het bedrijf dat uw specifieke voorouderlijke populatie (s) als referentiepopulatie heeft.

Elk van de grote bedrijven biedt een volledige lijst van hun referentiepopulaties. U kunt die lijst dus bekijken om te bepalen welk bedrijf het beste past bij voor uw specifieke mix van erfgoed.

Alle grote bedrijven zullen goed zijn in het bieden van een basisachtergrond voor degenen van West-Europese afkomst. (Family Tree DNA heeft een behoorlijke baseline.) Maar sommige bedrijven blinken ook uit in andere delen van de wereld. Hier is een kort overzicht van de grote bedrijven en hun expertisegebieden:

23andMe: is zeer gedetailleerd wat betreft afstammelingen uit Oost-Europese of Zuid- of Midden-Amerikaanse afkomst.
AncestryDNA: kan van voorouders die afgelopen 200 jaar migreerden naar de VS opmaken tot welke grotere migratiegolven ze mogelijk deel uitmaakten.
Living DNA: onderscheidt in het Verenigd Koninkrijk, 21 subsets .
MyHeritage DNA: heeft vijf Joodse referentiepopulaties, plus enkele andere unieke populaties zoals inheemse Amazonen en Inuit.
Welk bedrijf u ook kiest, wees voorbereid op wijzigingen en updates. Etniciteitsschattingen zijn voortdurend aan wijzigingen, uitbreidingen en verbeteringen onderhevig.