Wapenregistratie CAUVEN

0
170

Het wapen van de familie Cauven (Roggel, Limburg) is beoordeeld en geregistreerd door het Nederlands College Heraldiek, een activiteit van vertegenwoordigers van de NGV en van De Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”.

Beschrijving:
Schild: in goud twaalf rode bollen in twee rijen schuinbalksgewijs geplaatst.
Schilddekking: half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed in rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende gouden hanenkop en hals, met rode snavel, kam en lellen.

Dit wapen is in 2019 in samenwerking met aanvrager ontworpen door Henk ’t Jong te Dordrecht ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van Peter Johannes Cauven, geboren te Roggel op 6 oktober 1919, tuinder, overleden te Roermond op 29 december 1982, gehuwd te Roggel op 13 mei 1961 met Mathilda Simons, geboren te Grathem op 18 oktober 1933 Grathem, overleden te Weert op 24 september 2007. Aanvrager stamt af van Johannes Gerardus Kauven, geboren te Niederkrüchten op 19 juli 1806, overleden te Neer op 2 juni 1866, zoon van Herman Kauven en Allegonda Knips. Hij was van beroep linnenwever en tímmerman en huwde te Neer op 10 februari 1836 met Joanna Metsemakers.

Geregistreerd op verzoek van Jozef Gerardus Cauven, geboren te Roggel op 20 oktober 1971, wonende aldaar, zoon van voornoemde Peter Cauven en Mathilda Simons

Registratie: NRF 2019.294, Amsterdam, 22 maart 2019.

Motivering:
De bolletjes aan een tros staan voor de rode bessen, symbool voor het tuindersbedrijf van de ouders van de aanvrager. Ze staan voor de familie voor een sterk gevoel van saamhorigheid. Het aantal van twaalf symboliseert de ouders van de aanvrager en hun tien kinderen. De haan staat voor enerzijds vasthoudendheid, een eigenschap van de familie en verwijst anderzijds naar Roggel, waar de familie nu al drie generaties woont.