VACATURE HOOFD IT

0
162

Sinds juli van het vorige jaar heeft Teijo Doornkamp de rol van Hoofd-IT van de NGV waargenomen. Teijo heeft van het begin af aangegeven dat hij deze taak niet permanent op zich kon nemen. Nu een oplossing van de meest acute IT-problemen in zicht is, wordt het tijd voor een meer permanente invulling van de functie. Daarom zoekt het Hoofdbestuur een vrijwilliger voor de functie van:

HOOFD-IT

Wat is de rol van het Hoofd-IT?

Het Hoofd- IT is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en operationalisering van de ICT binnen de NGV. De IT-Manager adviseert het Hoofdbestuur over mogelijkheden, veranderingen en innovaties op het gebied van ICT.

De belangrijkste deeltaken zijn:

  • Beleidsontwikkeling en advisering
  • IT-systeemontwikkeling en -beheer
  • Leiding geven aan het ICT-team

Belangrijkste competenties

  • Tactische en strategische beleidsvorming
  • Leiding geven
  • Samenwerken met Hoofdbestuur, leveranciers en andere stakeholders
  • Flexibiliteit, service- en klantgericht, energiek, communicatief vaardig

Wie belangstelling heeft deze rol op zich te nemen wordt verzocht een bericht te sturen aan secretaris@ngv.nl.