Twente Genealogisch

0
235

Kwartaalblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Twente
38e jaargang 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord

De zaak van een doodgeboren kind

Protest Borne

Rellen en stakingen in Enschede

Agenda voor 2022

Een stamboom

Vagebonden etc.

Collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832

Overzicht artikelen in Twente Genealogisch 2021

Colofon