Tilburgse oorlogsslachtoffers op Oorlogsbronnen.nl

0
65

Tilburgse oorlogsslachtoffers op Oorlogsbronnen.nl en Tweede Wereldoorlog Wiki Midden-Brabant oorlogsslachtoffers oorlogsbronnen.

Op 4 mei 2021 startte Regionaal Archief Tilburg, samen met een onderzoeksgroep, met het project ‘Bevrijd van de vergetelheid. Geef elk oorlogsslachtoffer een gezicht’. Doel van het project is om van alle 731 Tilburgse oorlogsslachtoffers een levensbeschrijving te maken, het liefst met een foto.

Het archief deed een oproep aan het publiek en daaraan is massaal gehoor gegeven. Met deze informatie zijn levensbeschrijvingen gemaakt, waardoor momenteel achter ruim 250 namen een levensbeschrijving is gevoegd. Veel personen deelden hun informatie met het archief.

Om andere slachtoffers ook met een levendiger verhaal te beschrijven, zoekt het archief nog veel informatie. Vandaar de oproep aan degenen die informatie hebben over een oorlogsslachtoffer uit Tilburg om dit te delen. Reacties kunnen gestuurd worden naar info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Wiki Oorlogsslachtoffers.

Over een jaar, op 27 oktober 2022, eindigt het project en verwacht het archief van alle 731 slachtoffers een beschrijving te hebben. In de wiki én op oorlogslevens.nl kom je deze Tilburgers dan tegen. Hoewel het al bijna 80 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen, blijft het belangrijk om de slachtoffers te herdenken en de herinnering aan alle slachtoffers levend te houden.

Het archief stelt deze nieuwe gegevens via open data beschikbaar aan de landelijke zoekmachine met WO2-collecties Oorlogsbronnen.nl, ontwikkeld door het Netwerk Oorlogsbronnen. Dit netwerk heeft tot doel de verspreide bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog digitaal beter vindbaar en bruikbaar te maken.
Regionaal Archief Tilburg is deelnemer van het netwerk, en de informatie over oorlogsslachtoffers vormt een grote aanvulling. Door de koppeling van informatie afkomstig uit de Wiki Midden-Brabant aan reeds aanwezige bronnen over Tilburgers binnen Oorlogsbronnen.nl worden de mogelijkheden voor onderzoek naar Tilburgse oorlogsslachtoffers vergroot.
Het Tilburgse archief is ook beheerder van Tweede Wereldoorlog Wiki Midden-Brabant oorlogsslachtoffers. Een win-win situatie van vele kanten dus.
Tilburgse oorlogsslachtoffers op Oorlogsbronnen.nl