THREANT 2020, nr 2

0
46

INHOUD:

Van de voorzitter 29
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 30
Activiteiten andere NGV-afdelingen 30
Wijziging rekeningnummer 31
Inzenddatum kopij volgende Threant 31
Vacatures NGV Drenthe en NW-Overijssel 31
Jaarverslag 31
Famillement 2020 in Amsterdam 32
Aanvullende info Wil Schackmann 33
WII-Straatnaamperikelen in Hoogeveen 34
Oprichter Pieter Baan Centrum met kwartierstaat 47
Tijdschriften historische verenigingen 51• WO-II STRAATNAAMPERIKELEN IN HOOGEVEEN
Ingezonden door: Ronald Wilfred Jansen.

In dit artikel staan straatnamen in Hoogeveen centraal die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. Ik laat me niet uit over (vermeende) verzetshelden en vervolgden en hun monumenten, omdat ik geen inzage heb in primaire bronnen, ik niet louter vertrouw op literatuur en dergelijke en ik over deze (gevoelige) kwestie dus geen verantwoord oordeel kan vellen en dit onderwerp bovendien buiten het bestek van dit artikel valt.

Straat- en buurtnamen in de gemeente Hoogeveen zijn geen vaststaand gegeven. Zo liet in het gebied tussen de Willemskade en de Grote Kerkstraat de Bouwvereniging Hoogeveen tussen 1914 en 1920 de Oranjebuurt bouwen naar een stedenbouwkundig ontwerp van gemeentearchitect Jan Carmiggelt (1854-1930) en werd in 1925 naar aanleiding van het (vermeende) 300-jarig bestaan van Hoogeveen in 1925 het weggedeelte tussen de toenmalige hoek van de Kleine Kerkstraat tot aan de Robaardswijk (nu: Wilhelminastraat) herdoopt in Van Echtenstraat. Nog een voorbeeld: in 1928 wijzigde de gemeente Hoogeveen de ‘Pesserstraatweg’ in ‘Pesserstraat’.

Tijdens de bezetting moesten diverse namen worden veranderd, na de oorlog is deze verandering terug gedraaid. In deze bijdrage wordt op dit thema verder ingegaan. Bij de keuze van nieuwe namen bij nieuwe straten worden verzetslieden herdacht, ook dit thema wordt uitgewerkt.

• OPRICHTER PIETER BAAN CENTRUM
Bron: Wikipedia

BAAN, Pieter Aart Hendrik (1912-1975) Baan, Pieter Aart Hendrik, psychiater (Magelang (Java, Nederlands-Indië) 22-10-1912 – Utrecht 18-7-1975). Zoon van Ysbrand Baan, eerste luitenant bij de infanterie, gedetacheerd in Nederlands-Indië, en Aaltje Remmelts. Gehuwd op 18-7-1939 met Catharina Quirina Lulofs (1916-1990). Na echtscheiding (6-12-1940) opnieuw met haar gehuwd op 19-12-1941. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 4 dochters geboren.

Pieter Baan werd geboren in Nederlands-Indië, maar werd op 11-jarige leeftijd voor zijn opleiding naar Nederland gestuurd. Hij bezocht het gymnasium in Amersfoort – de stad waar hij van 1923 tot 1940 zou wonen – en studeerde, na zijn eindexamen in 1930, vanaf september 1931 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij belangstelling voor het strafrecht en ging hij rechten studeren, in het bijzonder strafrecht bij de hoogleraar W.P.J. Pompe, die voor hem een substituut vormde voor ‘een zeer bewonderde, te vroeg overleden vader’ (Le Poole). Als leerling van Pompe – in 1934 de oprichter van het Criminologisch Instituut – werd hij ook actief op het terrein van de criminologie. Baan voltooide de rechtenstudie in 1936, en drie jaar later behaalde hij zijn artsendiploma, waarna hij zich – eveneens aan de Utrechtse universiteit – ging specialiseren in de psychiatrie en neurologie bij respectievelijk de hoogleraren H.C. Rümke en W.G. Sillevis Smit. Naar aanleiding van een klein artikel in ‘ons Ruinerwold 2018 nr.4’ over Pieter Baan, heb ik deze kwartierstaat gemaakt. Hierna volgt een uitgebreide kwartierstaat 31 kwartieren.