Stichtse Heraut, jaargang 34, nr. 2, april 2022

0
143

INHOUDSOPGAVE

VAN DE REDACTIE

VAN HET BESTUUR

AFDELINGSNIEUWS

Agenda ALV 13 april 2022

Notulen ALV 10 november 2021

Jaarverslag 2020

Lezingen

ALGEMEEN NIEUWS

Tijdschriftennieuws

Tips en Weetjes

DIVERSEN

Botto, ligt het aan de naam? door Hetty Venema

Gesprek over ‘De voorouders van Maria Dijkman’ door Yvonne Jansen

Schippers te Loenen en Nieuwersluis (deel 1) door Angelique Hajenius

PALEOGRAFIE

Transcriptie nr 1 – februari 2022

Nieuwe opgave

INHOUDSOPGAVE

Oproep Stichtse Heraut digitaal ontvangen