Rijnland nr. 80 / september 2022

0
90

Inhoudsopgave
De weg wijzen
Activiteiten afdeling Rijnland
Oud schrift
Het zullen jouw voormoeders maar wezen, deel 3
Kennismaken met……..Lies Schraverus-Ten Velden
Transcriptie oud schrift
Vraag m.b.t. de familienaam Van den Heuvel
De Kleine IJstijd
Voorouderspreekuren in de regio
Wetenswaardigheden:
– Een reis door Zwitserland naar Milaan 1853-2022
– Rampjaar 1672
– Familie Tol
– Ook podcasts op Rijnland geschiedenis
– Schriftspiegel, Oud-Nederlandse handschriften van de13e tot de 18e eeuw
– Al 7 miljoen records in de personendatabase van ELO
– Flitscollege ‘Buskruit en vuurwerk in de Leidse
stadsgeschiedenis’
– Geschiedenislokaal.nl: digitale bronnen voor het onderwijs
– Heel de Rijnstreek kocht melkpoeder
– Drie artikelen over de drooglegging van de
Haarlemmermeer
Publicaties van de afdeling
Afdelings- en bestuursinformatie