REGISTREREN en AANMELDEN op webomgeving NGV

0
2238

Er zijn op de NGV webomgeving drie gescheiden gebruikersgebieden waar overeenkomstig de uitgangspunten van de AVG registratie en inloggen noodzakelijk is. Ze worden hieronder toegelicht.

NGV centrale pagina
Op ngv.nl staat op het startscherm dat inloggen in deze voorlopige omgeving niet nodig is.
Zodra de profielen van LEDEN van ontdekjouwverhaal zijn overgezet komt er informatie hierover zodat ALLEEN LEDEN zich kunnen aanmelden voor zaken die achter de inlog staan.
BEZOEKERS kunnen zich NIET registreren en kunnen alleen de openbare pagina’s bekijken.

NGV Ledenservice
De pagina’s op NGV Ledenservice zijn openbaar toegankelijk. De webshop is beschikbaar voor leden en niet leden.
Op het moment dat je een product gaat bestellen is het gewenst dat je eenmalig een registratie uitvoert in Mijn account met gegevens voor de facturatie- en afleverlocatie.

Het helpcentrum is OPENBAAR, dus voor leden en niet leden. Alle ingediende vragen en eventuele reacties hierop zijn direct toegankelijk.

Op het moment dat je een vraag indient of een reactie geeft op een ingediende vraag is registratie , respectievelijk inloggen nodig. Dit vindt plaats in de footer.