Openbaarheidsdag 2024

0
129

Een (onvolledig) overzicht van openbaarheidsstukken aan het begin van dit nieuwe jaar.
Eerst een paar onderwerpen waar het archief zelf op wijst en vervolgens de link naar het overzicht van de openbare stukken.

Drents Archief

Vanaf 1946 doet de krijgsraad uitspraak over strafbare feiten die militairen hebben begaan.
Autoloze zondag
Coöperatieve Zuivelfabriek Koekange

Download hier de volledige lijst van openbaar gekomen stukken in pdf

Groninger Archieven

Groningsche Kook- en Huishoudschool, 1972-1973
geboorten uit 1923, huwelijken uit 1948 en overlijdens uit 1973. de akten komen op  allegroningers.nl
Stukken openbaar in 2024

Collectie Overijssel

Per januari 2024 zijn er 820 archiefstukken uit 130 archiefblokken beschikbaar gekomen voor inzage door het publiek, uit de periode 1923 – 2003. Van huwelijksakten tot zakelijke documenten, uit overheids- en particuliere archieven.
Wij hebben een compleet overzicht gemaakt van alle stukken die openbaar zijn gekomen om te doorzoeken. Benieuwd naar een bepaald archiefstuk? Vind ‘m door het toegangsnummer te zoeken in onze collectie.

‘Drents Archief

Archiefstukken van 1948 openbaar.
Dit jaar onder andere documenten van de Krijgsraad te Velde, de autoloze zondag en de Coöperatieve Zuivelfabriek Koekange.
Download hier de volledige lijst van openbaar gekomen stukken in pdf

Gelders Archief

Dossier met in de oorlog gefusilleerde personen nu te bekijken. Zie: toegangsnummer 2506 Gemeentepolitie Rheden, in inventarisnummer 775.
In dit overzicht vindt u alle archieven die vanaf vandaag te bekijken zijn. 

Het Flevolands Archief

Omdat een beperking van openbaarheid vaak wordt vastgelegd voor 100, 75, 50 of 20 jaar, betreft het vooral stukken met als eindjaar 1923, 1948, 1973 en 2003. 
Hier zie je welke inventarisnummers openbaar worden.

Het Utrechts Archief

Nieuwe archieven beschikbaar per 1 januari.
Zoals stukken van de gemeente Utrecht over het behoud van panden bij de bouw van Hoog Catharijne, materiaal van de Raad voor de Zending over de politieke situatie in Indonesië in 1948 en het personeelsdossier van NSB-hoofdcommissaris Kerlen, die in 1943 door Truus van Lier werd doodgeschoten.
Omdat de meeste van de meer dan tweeduizend dossiers nog niet zijn gedigitaliseerd, kunt u ze alleen opvragen in onze Studiezaal en nog niet online bekijken. Plan uw bezoek aan de Studiezaal.

Noord-Hollands Archief

Wij hebben een NHA-overzicht gemaakt van alle vrijgekomen archiefstukken per 1 januari 2024. Denk aan justitiële stukken uit rechtbank- en gevangenisarchieven of stukken over de Tweede Wereldoorlog.

Download hier het overzicht (Excel-bestand).

Nationaal Archief

Met het nieuwe kalenderjaar werden weer tienduizenden archiefstukken openbaar. Een korte opsomming
Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan
Operatie Black Tulip – over het uitzetten van alle inwoners met een Duitse nationaliteit
Japanse oorlogsmisdadigers
Dekolonisatieoorlog – Over het optreden van Nederlanders en het Nederlandse leger tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië 
Koningshuis
Ministerraad
Overig – o.a. zie het artikel over de internationale diplomatie van Henri Kissinger (in deze nieuwsbrief)
Openbaarheidsdag 2024 vrijvallijst ( 3.569 MB)

Noord-Brabant

Onze zoekmachine is deze week aangevuld met persoonsgegevens uit de akten van de burgerlijke stand die per 1 januari 2024 openbaar zijn geworden.

BHIC: Openbaar geworden akten burgerlijke stand | NGV Nieuws
West-Brabants Archief: dit jaar zijn nieuwe persoonsgegevens, archiefstukken en afbeeldingen van de geboorteakten uit 1923, de huwelijksakten uit 1948 en de overlijdensakten uit 1973 vrijgegeven.
Ook vervielen heel wat beperkingen voor delen van archieven die verder al wel openbaar en opvraagbaar zijn. Je kunt deze handig terugvinden in dit overzicht.  

Limburg

Hierover hebben we in de december nieuwsbrief reeds een bericht gepubliceerd.

Hier vindt u het volledige overzicht van alle archiefstukken die per 1 januari 2024 openbaar worden (PDF).