Kwartier van Nijmegen 2024 – 1

0
103

De Waalwal met de St. Stevenspoort (uit 1614/1615 en gesloopt in de 19e eeuw), gezien
in Oostelijke richting : een aquarel van Rudolphus Lauwerier

Inhoud

Voorwoord
Lezingen
Nieuw Photodater!
Regels voor de verkoop
De Brouwerseed
Gegevens over de brouwers
Onderhoud Stadsbezittingen
Oud Schrift
Toelichting Oud Schrift
Verslag ALV 14 nov. 2023
Dubbele achternaam kinderen
Kadaster Archiefviewer
Ledenmutaties
Gens Data Pro