Openbaarheidsdag 2024 bij het Historisch Centrum Limburg

0
176

Per 1 januari worden jaarlijks honderden archiefstukken openbaar die nog niet
eerder in te zien waren, of alleen onder voorwaarden. Daarom viert het Historisch
Centrum Limburg (HCL) op dinsdag 2 januari 2024 Openbaarheidsdag.

De Archiefwet bepaalt dat documenten van overheidsinstellingen na twintig jaar worden
overgedragen aan het historisch archief. Ruim 95 procent van die stukken is direct in te
zien. Voor de rest geldt een beperking op de openbaarheid, meestal vanwege de privacy
van nog levende personen.

Daarnaast maken we bij het HCL speciale afspraken met de schenkers van particuliere
archieven. De eventuele beperkingen daarop gelden altijd voor een van tevoren
vastgestelde periode. Zo worden er jaarlijks met ingang van 1 januari nieuwe
archiefstukken openbaar!

Wat wordt er openbaar?
Ook dit jaar worden er weer opmerkelijke archiefstukken openbaar. Zo kun je op onze
locatie in Maastricht nu komen zoeken door de jaargang 1948 van de verschillende
rechtbanken in Limburg. Hier gold een openbaarheidsbeperking van 75 jaar op.

Daarnaast wordt er materiaal over de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep openbaar.
Denk bijvoorbeeld aan stukken betreffende politiemaatregelen tegen politieke
delinquenten en joden, het beheer van vijandelijk vermogen en rechtsherstel. Ook stukken
betreffende het zuiveren van wethouders, politiepersoneel en individuele personen uit het
archief van de Commissaris van de Koningin in Limburg worden openbaar.

Noemenswaardig zijn verder enkele stukken uit het archief van Familie Michiels van
Kessenich en ambt Montfort, zoals een agenda van Willem Michiels van Kessenich uit 1973
en rondschrijfbrieven gericht aan zijn kinderen. Deze stukken geven een inkijkje in het
persoonlijke leven van deze bekende oud-burgemeester van Maastricht.

Ook voor genealogen wordt er interessant materiaal openbaar, zoals processen-verbaal
naar het onderzoek van de vrije staat van aanstaande huwelijkspartners uit 1948 en
registers van de Rijksscholen in Limburg met aantekeningen over leerlingen en hun
schoolprestaties.

Er zijn dit jaar geen volledige archieven waarvan de openbaarheidsbeperking wordt
opgeheven. Het betreft alleen losse inventarisnummers.

Download hierĀ het volledige overzicht van alle archiefstukken die per 1 januari 2024 openbaar worden (PDF).