Openbaarheid

0
255

Zoals bekend worden op de eerste dag van een nieuw jaar bij de archieven nieuwe documenten vrijgegeven om ingezien en of gedownload te worden. We zijn immers weer een jaar verder waardoor nieuwe geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten aan de normen (100, 75 en 50 jaar) voor publicatie volgens de archiefwet voldoen. Ook andere documenten waarvan het tijdelijk publicatieverbod verstreken zijn voor iedereen toegankelijk.

De archiefwet is niet eenvoudig. Ook binnen de archieven wordt veel gesproken over de openbaarheid van archiefstukken. “Wanneer mag informatie openbaar gemaakt worden, en wanneer niet? Mogen bijvoorbeeld adresgegevens gedeeld worden, en zo ja: wanneer dan? En om in vaktermen te spreken: wanneer geldt de Wet open overheid en wanneer de Archiefwet? Wanneer moet een Besluit Beperking Openbaarheid door gemeenten worden genomen? “.

Om een helder en inzichtelijk antwoord te geven op deze vragen heeft het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven een animatie gemaakt die via youtube te zien is. Klik op https://youtu.be/PqhNQJIGKh8.