Genealogica februari 2023

0
168

afdelingsblad van de afdeling Flevoland

Inhoudsopgave

Agenda
Mutaties in het hoofdbestuur van de NGV
Nieuwjaarsbijeenkomst
Mw. Berna Veenboer over “Stolpersteine”.
Jaarverslag 2022
Ben Schr̦er РSchoolmeester en fotograaf
De mix van Nederland
Regio overleg
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren