Oostelijk West-Friesland: Koggenland aflevering 2021/1

0
189

Inhoud
Onze bijeenkomsten
In dit nummer
Van de bestuurstafel
Financieel overzicht 2020
Jaarverslag 2020
Digitale ledenbijeenkomst
Neuws van het Westfries Archief
EnquĂȘte
Misschien zit hier iets voor u bij
Een quiz voor leden en niet-leden
En toevalstreffer voor u?
 Antwoorden bij de vragen van de quiz
Transcriptie
Mutaties ledenlijst