Nieuwe scans op de website van de Groninger Archieven

0
50

Eén inventarisnummer lichten we toe. Wilt u in het algemeen weten of er scans zijn van een bepaald onderwerp, voeg “scan” toe aan uw zoekterm. Soms is er bij een scan een transcriptie beschikbaar. Ook handig is dat u in de scans gericht met termen kunt zoeken door Ctrl+f te gebruiken.

Uitgelicht
De drie stukken die afgelopen zomermaanden online beschikbaar zijn gekomen hebben betrekking op het rampjaar 1672. Het jaar waarin de Republiek door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen werd aangevallen. In Groningen werd het beleg van de bisschop van Münster, Bommen Berend, doorstaan. Sinds die tijd is 28 augustus, de dag waarop de troepen zich terugtrokken, in Groningen een feestdag. In 2022 zal er, omdat de gebeurtenissen dan precies 450 jaar geleden plaatsvonden, veel aandacht zijn voor de gebeurtenissen rond 1672.
Een groep projectdeelnemers van het Maak Geschiedenisproject Open het Stadsbestuur gaat daarom op zoek naar interessante bronnen en transcribeert deze. Ook zullen zij onderstaande drie stukken uit het archief van het stadsbestuur onder handen nemen. We lichten er één toe. In een brief gedateerd uit 1772, precies honderd jaar na het beleg van Groningen door de bisschop van Münster, refereert P. van Wullen aan zijn overgrootvader Cornelius van Wullen.

Nieuwe scans Juli – augustus 2021 1605 Stadsbestuur van Groningen

 ♦ 1594 – 1815 Inventarisnummer 7049: Concepten en minuten”, stukken betreffende militaire zaken, de kwestie Osebrand Johan Rengers en onkosten in de commissies van de hoofdmannenkamer, 1661, 1672 en z.j Inventarisnummer

♦ 7070: Stukken betreffende de geschillen tussen de stad en de Ommelanden, 1672, 1675 – 1677

♦ Inventarisnummer 12530: Brief van P. van Wullen over de grote verdiensten voor de stad Groningen van zijn overgrootvader Cornelius van Wullen, hopman van het burgerregiment tijdens de belegering van de stad in 1672, met verzoek om het burgerrecht en een ambt te krijgen, 1772