Genetisch genealogische samenwerking Stichting Edmond Delhougne Roermond met de universiteit van Antwerpen

0
72

Vanaf begin deze eeuw maakt de discipline genealogie een stevige transformatie door, dankzij onder meer de digitaliseringsgolf en het DNA-onderzoek.

Met de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Antwerpen – vakgroep erfgoedstudies – en in het bijzonder met genetisch genealoog prof. dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven en Universiteit Antwerpen) beoogt onze stichting inhoud te geven aan deze
transformatie voor een brede doelgroep. Via de samenwerking wordt beoogd om de traditionele genealogie uit te breiden met
genetisch onderzoek.

Naast professionals (in spe) en geĆÆnteresseerden in familiale en andere vormen van sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie, heemkunde, archeologie en genetica, richt een en ander zich tot wie zich wil verdiepen in
het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in de breedste zin van het woord.
Vanaf september 2021 zullen daartoe aan de Universiteit Antwerpen cursussen worden gegeven op academisch masterniveau. Voor de doelgroep, doelstelling en het programma achter deze cursussen verwijzen wij hierbij naar bijlage ‘Voorouders en nakomelingen’.

Naast de studie aan de universiteit zullen er vanaf 2022, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, ook cursussen op ons instituut in Roermond worden gegeven voor belangstellenden.
De samenwerking richt zich uitdrukkelijk op de wetenschappelijke ontwikkeling van genetische genealogie en niet op de commerciƫle toepassingen. Het beleid van onze stichting is uitdrukkelijk ook gericht op het meer betrekken van jonge mensen bij onderzoek en publicaties in het kader van (genetische) genealogie.
Via de wetenschappelijke ontwikkeling, de diverse samenwerkingsverbanden en de verdere digitalisering van onze archieven beogen wij de toegankelijkheid van genealogische bronnen en de uitstraling van genealogie voor een zo groot mogelijke
doelgroep te bevorderen.

Indien en voor zoverre er bij u interesse bestaat in nadere informatie zijn wij desgevraagd graag bereid u deze te verstrekken. Bezoek daarvoor op onze website www.delhougne.nl de pagina ‘cursus’. Telefonisch zijn wij bereikbaar onder nummer (+31) 475 330 518.