Mijn DNA-test beweert dat ik iemand anders ben!

0
230

Hebt u ooit een beenmergtransplantatie gehad?

Als u een allogene beenmerg- of stamceltransplantatie krijgt, worden de bloedproducerende cellen in uw beenmerg gedood door bestraling of chemotherapie en vervolgens vervangen door functionerende cellen van de persoon die het beenmerg heeft gedoneerd. De technische term voor dit proces is allogene hematopo√ętische celtransplantatie.

Een allogene stamceltransplantatie wordt meestal gebruikt om bloedkankers, zoals leukemie en lymfoom, en bepaalde soorten bloed- of immuunsysteemaandoeningen te behandelen.
Dit kan ‘vreemde resultaten’ verklaren die sommige mensen in hun DNA-tests hebben gevonden