Kwartier van Nijmegen 2022 nr 3

0
143

INHOUD

Voorwoord

Uitreiking OBG

Oorkondes

Lezingen

Oude Ansichtkaarten

Een Pastoorsbenoeming te Malden  

Controle van gewichten  

Huwelijksproblemen  

Deserteurs  

En er was licht  

Oud schrift, toelichting  

Oud schrift