Delfland – Inhoudsopgave jaargang 30, nr. 1, maart 2021

0
62

Van het Bestuur en de Redactie

Berichten uit de afdeling
– Agenda afdelingsbijeenkomsten

Bestuursmededelingen
– Ledenbestand
– spreekuur voorouderonderzoek
– Nieuwe leden stellen zich voor

Afdelingsledenvergadering
– Agenda
– Concept verslag van de Afdelingsledenvergadering 14 november 2019
– Concept jaarverslag van de Secretaris over 2019
– Concept verslag van de Afdelingsledenvergadering 14 november 2020
– Concept jaarverslag van de Secretaris over 2020

Genealogische hoek
– Sinterklaas

SHIFT ef zeven
– Persoonsbewijzen
– Webinar van de NOV afdeling Kempen en Peel land
– Video bijeenkomst NGV afdeling Utrecht.
– E-mailadressen

Algemene informatie
Boekennieuws
– Boekje t.g.v. 410 jaar Historisch Infomiatie Punt Pijnacker (
– Hollandse Parentelen deel 2.
– Toen getiteld: Ons Erfgoed – nu: GEM

Archiefnieuws
– Enquete Stadsarchief Delft m.b.t digitate archieven
– Stadsarchief Rotterdam

Diversen
– Bericht van de Hollandse Vereniging voor Genealogic Ons Voorgeslacht
– Digitaal erfgoed

Afbeelding op voor- en achterzijde: Regiovergadering Cluster Zuid-West met HB op
14 oktober 2020 in Delft. (Foto’s: Anny Kayser-van der Zee)