Informatiecentrum NGV

0
815

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik

Postadres: Postbus 50, 3980 CB Bunnik

Openingstijden en afspraken:

Het Informatiecentrum is op afspraak geopend op de 1e en 3e donderdag van de maand en op de 2e zaterdag van de maand van 10 tot 16 uur.

Afspraak maken kan via e-mail info@ngv.nl of telefonisch op 085-1051199 op (alleen op donderdag tussen 10:00 en 15:00 uur).

Buiten die dagen en tijdstippen is het centrum uitsluitend via info@ngv.nl  bereikbaar.

Medewerkers

CoördinatorWil van der Horst085-1051199mail
Bibliotheek085-1051199mail
CollectiebeheerHans van Felius085-1051199mail
MicrofichesJos Kaldenbach085-1051199mail

Collectie

In het informatiecentrum in Bunnik kun je de zeer omvangrijke bibliotheek van onze vereniging raadplegen. De catalogus is op dit moment nog niet via de website te raadplegen. Bekijken wat aanwezig is, kan momenteel alleen in het Informatiecentrum te Bunnik. Een goede indicatie voor de aanwezige tijdschriften geeft de rubriek Tijdschriften in GensNostra. De daar besproken tijdschriften bevinden zich namelijk allemaal in het informatiecentrum. Daaronder bevinden zich ook vele buitenlandse tijdschriften.
Naast boeken en tijdschriften beheert de vereniging ook vele genealogische en heraldische verzamelingen die geschonken of nagelaten zijn door onze leden. Soms zijn deze collecties de neerslag van een leven lang genealogisch onderzoek. Er is ook sprake van losse dossiers met gegevens over families en personen, soms in de vorm van originele archiefstukken. Verder kent de collectie nog duizenden portretfoto’s. Ook deze zijn in te zien in het informatiecentrum.
In de loop der jaren is een grote verzameling opgebouwd aan bidprentjes (1,2 mln), krantenadvertenties (1o mln) en familiedrukwerk in de vorm van geboorte-, huwelijks- en overlijdenskaarten. Hiervan is inmiddels een groot deel gescand. Momenteel wordt gewerkt aan het doorzoekbaar maken van de scans op de website.
Heb je vragen over wat aanwezig is in het informatiecentrum, of een specifieke vraag in verband met een bezoek aan het centrum, dan is het raadzaam om contact met ons op te nemen. We laten dan weten in hoeverre we hieraan kunnen beantwoorden.

Schenken van boeken en verzamelingen

De kranten stellen tegenwoordig hun familieadvertenties beschikbaar op websites als Mensenlinq. De vereniging neemt daarom geen familieadvertenties meer op in haar collectie.

De vereniging stelt het nog wel op prijs om bidprentjes, geboortekaartjes, trouwkaarten en rouwkaarten te ontvangen. Hierover kan contact worden opgenomen door een mailbericht te sturen naar info@ngv.nl.

Nieuwe boeken en verzamelingen zijn eveneens welkom, al kent dat zijn beperkingen.Overdracht kan in principe alleen in de vorm van schenking.
Jaargangen van veel gelezen tijdschriften worden eveneens niet aangenomen. Hierbij moet worden gedacht aan GensNostra, de Nederlandse Leeuw, Ons Voorgeslacht en de publicaties (jaarboeken en tijdschriften) van het Centraal Bureau voor Genealogie, alsmede de bladen van de NGV-afdelingen. Deze zijn compleet aanwezig. Neem bij twijfel contact op via info@ngv.nl.

Voor verzamelingen geldt dat deze meer dienen te omvatten dan overzichten met gegevens uit de burgerlijke stand en doop-, trouw- en begraafregisters. De inhoud moet dus gevarieerder zijn. Is de collectie ook (of uitsluitend) aanwezig in de vorm van digitale bestanden uit een veel gebruikt genealogisch computerprogramma, dan heeft deze vormgeving in veel gevallen de voorkeur. Er wordt op elk aanbod serieus ingegaan. Is de N.G.V. niet geïnteresseerd, dan zullen mogelijke alternatieve bestemmingen worden aangegeven.