Voorinschrijving publicatie begraven RIJNSBURG 1571-1678.

0
266

Ingezonden door Cees Jan van den Hoek – Penningmeester afd. Rijnland

De Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging brengt binnenkort deel 26 uit van de reeks ’Genealogische Bronnen’. In deze reeks worden sinds 1995 bewerkte doop- trouw en begraafgegevens gepubliceerd van de dorpen rondom Leiden. Een enkele keer zijn ook aanvullende primaire bronnen toegevoegd, zoals lidmatenregisters en akten van indemniteit.

Deze nieuwe uitgave betreft het dorp RIJNSBURG.

Over dit dorp zijn al eerder twee delen uitgekomen, verzorgd door dhr. J.B. Glasbergen.
Deel 3 (1997) bevat gereformeerd dopen van 1675 tot 1811 gerangschikt naar ruim 1000 Rijnsburgse gezinnen.
Deel 5 (2002) betreft gereformeerd begraven van 1683-1726, impost begraven 1734-1805 en aangegeven lijken 1806-1811.

In deze nieuwe uitgave, deel 26, worden gegevens over begraven in Rijnsburg beschreven over de periode vóór 1683. De gegevens zijn verzameld door Dick Boekee. Jan Leeuwenhoek heeft, in samenwerking met Dick Boekee, Bram Plantinga en Hans Endhoven, deze uitgave voorbereid. Het gaat hierbij om twee verschillende bronnen en een historische beschouwing.

Kerkrekeningen
Kerkrekeningen bevatten gegevens over inkomsten en uitgaven van de kerk. Bij inkomsten uit begraven gaat het om betalingen voor huur of eigendom van een graf in de kerk, voor het luiden van de klokken en voor het gebruik van het doodkleed bij de plechtigheid. Ook voor begraven op het kerkhof moest worden betaald. De eerste rekening die is gevonden betreft een – nog net- katholiek register, nl. over 1571. Vanaf 1580-1581 zijn de eerste protestantse registers bewaard gebleven, waarin voor het eerst over 1583-1584 twee intekeningen werden aangetroffen. Er is sprake van enkele grote hiaten nl. van 1607-1615, van 1622-1639 en van 1664-1668. Hiernaast enkele kleinere hiaten. In totaal is er sprake van 638 intekeningen. De laatste intekeningen betreffen januari 1678. Daarna zijn de kerkrekeningen niet bewaard gebleven tot 1694. Van deze intekeningen is een transcriptie gemaakt.

Speciaal in deze uitgave is, dat in een addendum kopieën zijn opgenomen van de originele pagina’s uit de kohieren. De lezer kan deze dus gemakkelijk thuis raadplegen. Hierbij is ook overwogen, dat sommige lezers dit wellicht kunnen gebruiken om zich te bekwamen in het lezen van oud schrift.

Grafboek 1661-1742
In de tweede plaats zijn de intekeningen uit het grafboek 1661-1742, waar het betreft de periode t/m 1683, ook getranscribeerd. Dit in aansluiting op de uitgave in deel 5 die begint in 1683. Het origineel van dit grafboek is via intranet thuis in te zien van de site van Erfgoed Leiden en Omstreken, waar ook de kerkrekeningen bewaard worden [die niet via internet zijn in te zien].

Historische beschouwing
De tekst –inclusief de twee indexen- is 109 pagina’s en het addendum met foto’s van de originelen 192 pagina’s, dus totaal 301 pagina’s.

De afdeling Rijnland zal deze publicatie zowel op papier als op stick uitgeven.

De papieren uitgave kost € 22,50. U kunt op dit boek voorinschrijven tot 30 juni 2021 bij de secretaris van de NGV-afdeling Rijnland, Rob van der Hulst secretaris-ryn@ngv.nl

Let op: er zal maar een beperkt aantal boeken worden gedrukt.

Op de stick zullen ook de bovengenoemde delen 3 en 5 worden opgenomen. Beide delen zijn reeds uitverkocht. De stick met de delen 3, 5 en 26 gaat € 12,- kosten. Verzendkosten voor de stick is €1,-, voor het boek komt er € 5,50 bij.