Digitalisering politiearchief Leiden

0
288

Dossier 071 is een nieuw initiatief van Erfgoed Leiden. We gaan alle politiearchieven van Leiden en Katwijk digitaliseren. Om ze vervolgens op de website voor iedereen toegankelijk te maken.

De politiearchieven zijn een belangrijke bron voor de reconstructie van de geschiedenis van Leiden en Katwijk in WO II. Vooral de dag- en nachtrapporten waarin alle gebeurtenissen in de stad werden opgeschreven, geven een goed beeld over de gang van zaken; van razzia’s tot interne kwesties. Aan de hand van uniek fotomateriaal, getuigenverklaringen, politieaantekeningen en persoonlijke verhalen brengen we met Dossier 071 de bijzondere gebeurtenissen tot leven.

Op deze website krijgt iedereen via een overzichtelijke tijdlijn (ingedeeld per jaar) een goed beeld van de bijzondere situaties en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, versterkt met persoonlijke verhalen en interessante documenten.

Momenteel wordt het politiearchief door medewerkers van Erfgoed Leiden en Omstreken ontdaan van ijzer zoals paperclips en nietjes. Dat is nodig om de kwetsbare stukken beter te conserveren. Af en toe worden verzegelde enveloppen gevonden die door ons worden opengemaakt. En dat brengt soms bijzondere vondsten aan het licht:  namelijk: zeven muntjes rolden uit een verzegeld pakketje. Uit het proces-verbaal van 9 maart 1928 blijkt dat ze door de politie in beslag zijn genomen na een tip over een illegale collecte voor het Leger des Heils.
Naast de muntjes zaten er ook waardenbonnen in het dossier. Het proces-verbaal vertelt hoe de muntjes en bonnen in het politiearchief terecht zijn gekomen Een tip bracht een Leidse agent naar de Rijnsburgerweg. Daar trof hij ter hoogte van huisnummer 160 een man aan in het uniform van het Leger des Heils. De man had daar aangebeld en bonnen ter waarde van tien cent en vijfentwintig cent aangeboden in ruil voor cash. De opbrengst was bestemd voor het werk van het Leger des Heils. Voor het collecteren langs de deuren was een vergunning van de burgemeester nodig, maar die had de man niet op zak. Hij werd dan ook door de agent staande gehouden en naar het politiebureau gebracht. Op het bureau verklaarde de man, geboren in Leiden op 20 augustus 1886, inderdaad soldaat van het Leger des Heils te zijn. De agent fouilleerde de heilsoldaat en trof zestien bonnen ter waarde van vijfentwintig cent en achttien bonnen ter waarde van tien cent aan. De bonnen lijken te zijn uitgegeven door het Leger des Heils. Voor die van 25 cent kon je “gratis een maaltijd verkrijgen aan één der adressen van het Nederl. Leger des Heils”. Op die van tien cent staat vermeld “Opbrengst komt ten bate van den arbeid van het Nederl. Leger des Heils”.

Naast de bonnen had de collectant ook twintig cent op zak: een zilveren dubbeltje uit 1917 met de beeltenis van koningin Wilhelmina met hermelijnen mantel, een vierkante stuiver van nikkel uit 1923 en vijf koperen centen, waarvan de oudste op de tramrails gelegen had. De collectant had dit geld ontvangen door de verkoop van twee waardebonnen van tien cent. De bonnen en het geld werden aan de commissaris van politie ter beschikking  en belandden uiteindelijk in het politiearchief. Het proces-verbaal maakt niet duidelijk of de heilsoldaat langs de deuren ging om zichzelf te verrijken of uit naastenliefde. Ook is niet bekend hoe het met hem is afgelopen.

Het archief zoekt nog steeds vrijwilligers die willen helpen