Informatiecentrum N.G.V. in Bunnik: nieuwe aanwinsten

0
368

Met regelmaat ontvangen we nieuwe aanwinsten die opgenomen worden in het informatiecentrum in Bunnik. De meeste aanwinsten betreffen boeken en tijdschriften die gesignaleerd worden in het tijdschrift Gens Nostra. Maar regelmatig is ook sprake van andere aanwinsten. In de maand september mochten we twee genealogische collecties in de verzameling opnemen.

Allereerst betreft dat de Collectie Bothof. De heer Gerrit Jan Bothof zal bij sommigen nog bekend zijn als directeur van het Verenigingscentrum in Weesp. Vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw verzamelde hij gegevens over zijn voorouders. Voor een deel werd het resultaat vastgelegd in een genealogie van zijn familie, opgenomen in de bibliotheek van de vereniging: Gerrit J. Bothof, Geschiedenis van de Nederlands / Amerikaanse familie Bothof / Bothoff. Een bloemrijk, bootminnend geslacht, (Leusden2004). De collectie bevat naast gegevens over de familie Bothof ook gegevens over andere families, waarover de heer Bothof niet publiceerde.

Ten tweede ontvingen wij de collectie Zonneveld. De schenker, de heer Johan Zonneveld, zocht zijn familie uit tot in de zeventiende eeuw, maar liep toen vast bij het onderzoek. Met behulp van anderen werd het onderzoek verder voortgezet, en dat leidde tot een flinke uitbreiding van de familiegeschiedenis. Ook hierover werd gepubliceerd: Sjaak Zonneveld, Substratum. Een familiegeschiedenis, (Den Haag 2014). De collectie bevat uitgewerkte gegevens betreffende het onderzoek in onder meer het Nationaal Archief, vaak ook uit voor sommigen moeilijk te raadplegen bronnen. Niet alle gevonden gegevens werden verwerkt in de publicatie.

Beide collecties zullen door de medewerkers van het informatiecentrum zodanig bewerkt worden dat geïnteresseerden kunnen zien welke gegevens ze bevatten en over welke families gegevens voorhanden zijn. De overzichten van de collecties die zich in het centrum bevinden zullen aangeboden worden via de website van de vereniging. Of de stukken eventueel digitaal aangeboden kunnen worden is niet altijd zeker, omdat dit onder meer afhangt van de privacywetgeving. Dat zal van geval tot geval bekeken moeten worden.

Naast de collecties Bothof en Zonneveld beheert de vereniging in het centrum veel meer collecties. De bekendste zijn de collecties advertenties en bidprentjes. De bibliotheek van de vereniging is naast die van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag de grootste op dit gebied. Momenteel wordt een interessante collectie beschreven, die van de losse portretten. Inmiddels zijn meer dan 1300 van deze portretten (voornamelijk foto’s) beschreven, maar in totaal beheert de vereniging een veelvoud van dat aantal aan portretten. Het zijn maar enkele voorbeelden van de potentieel interessante collecties die onze vereniging beheert. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onze collecties, dan kunt u altijd contact opnemen via collectiebeheer@ngv.nl.

Hans van Felius, collectiebeheerder N.G.V.