In Memoriam Bernhard van Haersma Buma en Andries Koornstra

0
184

IN MEMORIAM MR. BERNHARD VAN HAERSMA BUMA (1932-2020)

Bernhard van Haersma Buma als spreker in 2010.  Bernhard van Haersma Buma, geboren te Staveren in 1932, lid van de NGV sinds 1966, was een vaste bezoeker van onze bijeenkomsten. Hij publiceerde onder meer over (kunst-)historische, genealogische en heraldische onderwerpen in Friesland. Tevens deed hij al jaren onderzoek naar de vroedschap van Workum. Hopelijk gaan deze resultaten niet verloren. Hij heeft diverse keren een lezing of een tienminutenpraatje voor onze afdeling verzorgd. In 2019 was hij nog samen met zijn vrouw aanwezig bij de door zijn zoon Sybrand en achterneef Wiete Hopperus Buma gegeven lezing over hun verre familielid Gerlacus Buma. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

IN MEMORIAM ANDRIES KOORNSTRA (1959-2020)

Andries Koornstra als spreker in 2009.Tijdens een vakantie overleed Andries Koornstra plotseling op 9 juli in Gent (B). Andries was een actief genealoog die al jaren onderzoek deed naar zijn familie. Hij was lid en vrijwilliger van de FAF en het Genealogysk Wurkferbân. Daarnaast was hij lid van de redactie van het Genealogysk Jierboek. Hij heeft diverse genealogische publicaties op zijn naam staan. In 2009 heeft Andries voor de afdeling Friesland een lezing gehouden over collaterale successie. Wij wensen zijn moeder, broer en zuster en verdere familie en vrienden veel sterkte toe.

J. Hofstra, secretaris