Fusie Zuid-Limburgse archieven

0
63

Rijckheyt (gemeentearchief Heerlen e.o.) en Regionaal Historisch Centrum (RHC) Limburg zijn gefuseerd tot het Historisch Centrum Limburg (HCL).
Belangrijke uitgangspunten in dit fusieproces waren een open mind, eerlijke communicatie en het organisatie- en algemeen belang.: ‘Het begon eigenlijk klein: we hadden behoefte aan een nieuwe inspectiemethode en zochten daarvoor de regionale samenwerking op. Het ging de betrokkenen er vooral om een aantal (toekomstige) problemen het hoofd te kunnen bieden door de krachten te bundelen. Uitdagingen als een (nieuwe) archiefbewaarplaats, e-depot, de aangepaste Archiefwet. En de middelen en expertise die hiervoor nodig zijn.
In het voortraject zijn eerst drie mogelijke scenario’s onderzocht: zelfstandig blijven, samenwerken op ambtelijk niveau binnen een gemeenschappelijke regeling, en fuseren. Luijkx:  Dat een fusie noodzakelijk was, werd duidelijk aan de hand van het onderzoek. ‘Bestuurlijk was er wel bezorgdheid, vooral financieel.’ Het bedrijfsplan is toen zo ingericht dat de initiatiefnemers ook de financiële aspecten goed toe konden lichten en inzichtelijk maken. ‘Je krijgt pas draagvlak door inzicht te geven in de stappen die je zet. Daar hebben we veel tijd in gestoken en daardoor kunnen we nu meters maken. Baseer je keuzes op het belang van de archiefinstelling en het algemeen belang.’
Zie verder :best practice-interview op kia.pleio.nl.