Kwartaalblad van NGV-werkgebied West en Midden Brabant 2021 nr 2

0
355

In dit nummer o.a.:

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn 530 pagina’s tellende boek “Strien voor Strien” beschrijft Gom van Strien zijn onderzoek naar Fredrick Adriaensz van Strien, die voor het eerst vermeld wordt in een Raamdonkse schepenacte van 1595.

Frans Roelvink zet zijn demografische analyse van huwelijken in midden en west Brabant voort, in het bijzonder de huwelijksleeftijden in West Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw.

John Boeren staat stil bij de betekenis van tradities, zoals tijdens de meimaand in de Hasseltse kapel in Tilburg.

Van Emile Rijpert dit keer een bijzonder geïllustreerde bijdrage over vaandels en kazuifels, gemaakt door het passementbedrijf Van Kalken in Breda.

Heeft u een interessant artikel, zendt het dan naar redactie-WMB@ngv.nl