BHIC zet eerste archieven van stads- en dorpsbesturen online

0
78
Reçu van de schoolmeester dat Jacob Verhoeven voor onderwijs aan
Gerrit en Maria Thomasse heeft voldaan, 1715, Dorpsbestuur Cuijk, 1611-1810
(collectie BHIC)

Een reçu die Jacob Verhoeven in 1715 krijgt als bewijs dat hij 4 gulden en
10 stuivers heeft betaald voor een jaar onderwijs. Of een akte uit 1611
waarin Maurits, prins van Oranje en baron van Cuijk, uit de doeken doet hoe
hij de restauratie van de Cuijkse kerk denkt te financieren. Veel historici
en stamboomonderzoekers spitten voor hun onderzoek dorpsbestuursarchieven
door en proberen zo stukje bij beetje de geschiedenis van hun plaats of
voorouders te ontrafelen. Goed nieuws: de eerste archieven van stads- en
dorpsbesturen staan nu online! Méér dan 5.000 inventarisnummers gratis
digitaal. Zo haal je heel eenvoudig een schat aan historische informatie via
internet je computer binnen.

Fragment uit de akte waarbij Maurits, prins van Oranje en baron van Cuijk, octrooi verleent tot verpachting van gronden ivm financiering van de restauratie van de Cuijkse kerk, 1611, Dorpsbestuur Cuijk, 1611-1810 (collectie BHIC)

“De wagt zal moeten bestaan in vier werkbare manspersoonen, zonder dat
jongelingen beneden de seventien jaaren oud, daar toe zullen mogen
geemployeerd worden…”. Dat staat er in een oud reglement voor een
nachtwacht in het dorp Cuijk dat op 12 oktober 1782 moet beginnen (compleet
met uitgeschreven routes). Het is opgesteld door het toenmalige
dorpsbestuur. Zo konden de inwoners ongestoord van hun nachtrust genieten,
wetende dat ze op tijd gewekt zouden worden in geval van brand. Ook kon de
nachtwacht zo goed in de gaten houden of er ’s nachts veedieven op pad
waren.


Archieven stads- en dorpsbesturen

In de archieven van stads- en dorpsbesturen (voor 1811) vind je uiteraard
notulen en besluiten terug, ingekomen en afschriften van uitgegane brieven
en bijvoorbeeld rekeningen. Maar vaak ook hele specifieke stukken als
schuldbekentenissen door bepaalde personen, reglementen rond criminaliteit
en brandveiligheid, documenten over het beheer van dijken en het aanleggen
van wegen, lijsten van inwoners die schade leden door brand of watersnood,
stukken over de onderwijzers van het dorp of over militairen in de stad. Dit
en nog veel meer.

www.bhic.nl<https://www.bhic.nl>

Vanaf nu zijn online beschikbaar:

7001, Dorpsbestuur Beers,
1660-1809<https://proxy.archieven.nl/235/26DC1E5E8FC74B2EA3F8CF2774EAE02C>

7002, Dorpsbestuur Beugen,
1660-1810<https://proxy.archieven.nl/235/3C4284B8EEBA431481981B68DBFC91B4>

7615, Dorpsbestuur Boekel, 1313,
1623-1813<https://proxy.archieven.nl/235/86A3523BB419411EB9020067D1FC762C>

7003, Dorpsbestuur Boxmeer,
1546-1809<https://proxy.archieven.nl/235/AF12F64F14884477A64FADBB1AAA0879>

7004, Dorpsbestuur Cuijk,
1611-1810<https://proxy.archieven.nl/235/32E0E61FB6DC4494A1F9BB8AEE5988C6>

7382, Dorpsbestuur Deursen en Dennenburg,
1643-1813<https://proxy.archieven.nl/235/F73CC23FF9D0411587DD8337D6F5E726>

7005, Dorpsbestuur Escharen,
1699-1813<https://proxy.archieven.nl/235/ADBCC82011F54B91963C41DC81C21028>

7006, Dorpsbestuur Gassel,
1550-1810<https://proxy.archieven.nl/235/F2BC1CD85B974495BF0B51EF09F0D764>

7007, Dorpsbestuur Haps,
1667-1810<https://proxy.archieven.nl/235/4941367754534B6785E2D3AC52EEFBD5>

7008, Dorpsbestuur Ledeacker,
1602-1810<https://proxy.archieven.nl/235/4C32C233E4454657B00C6D946A522209>

7009, Dorpsbestuur Linden,
1650-1810<https://proxy.archieven.nl/235/94C81B6F50D24C26918EE5326689D7E0>

7010, Dorpsbestuur Maashees en Holthees,
1620-1810<https://proxy.archieven.nl/235/F81168D2EC1C4972B68C0B999B1999B1>

7011, Dorpsbestuur Mill,
1535-1810<https://proxy.archieven.nl/235/469FB37D7A19498DBAB72AF7A09A8552>

7012, Dorpsbestuur Oeffelt,
1730-1810<https://proxy.archieven.nl/235/013BB26B956A4D399259BFE4ABA4ACBB>

7013, Dorpsbestuur Oploo,
1545-1810<https://proxy.archieven.nl/235/5BEE6D9C429340A494497AB0862864E4>

7014, Dorpsbestuur Overloon,
1687-1810<https://proxy.archieven.nl/235/C48324CD497F423A88C39CF5D688929E>

7388, Stadsbestuur Ravenstein,
1457-1813<https://proxy.archieven.nl/235/81FFEE1DF9D3405EA9D14AE553A2E175>

828, Municipaliteit Ravenstein,
1795-1800<https://proxy.archieven.nl/235/50E82173666D46C9BE7C2289D066C50D>

7621. Dorpsbestuur Reek,
1671-1810<https://proxy.archieven.nl/235/8C12E85417DA430796E16EDFEB7435D6>

7015, Dorpsbestuur Rijkevoort,
1692-1810<https://proxy.archieven.nl/235/A00EFAC5F19E41CB8FCB571437F7AD52>

7016, Dorpsbestuur Sambeek,
1308-1810<https://proxy.archieven.nl/235/EB3696F635CC4540965D258E25FAE8E8>

7625, Dorpsbestuur Schaijk,
1643-1811<https://proxy.archieven.nl/235/A1037D3EFEAF4B4DBB626D06338D10B4>

7017, Dorpsbestuur St. Agatha,
1700-1810<https://proxy.archieven.nl/235/B79488A12C244F6DAD9501E740E3F240>

7018, Dorpsbestuur St. Anthonis,
1585-1810<https://proxy.archieven.nl/235/394BA9DDA20A47B4AEB5E0E4C3306520>

7019, Dorpsbestuur St. Hubert,
1668-1810<https://proxy.archieven.nl/235/094047C54C05400CA5869765DD106F6E>

7020, Dorpsbestuur Velp,
1620-1813<https://proxy.archieven.nl/235/B6EDF8D3227F42FA9A83A8375CF79C0C>

7021, Dorpsbestuur Vierlingsbeek,
1548-1809<https://proxy.archieven.nl/235/3CE8AB6ECEA04680BE41E60F454367A9>

7022, Dorpsbestuur Wanroij,
1725-1813<https://proxy.archieven.nl/235/DD35EB0106654621BC165857A1CAC7EA>

7629, Dorpsbestuur Zeeland,
1529-1812<https://proxy.archieven.nl/235/B9B3B146C1AE41558D9D264F0D391E95>


Het BHIC werkt er via een meerjarig scanproject hard aan om alle archieven
van stads- en dorpsbesturen uit ons werkgebied integraal online aan te
bieden. Een tweede serie volgt later dit jaar, en er volgen er nog meer in
2021. We houden je graag hiervan op de hoogte!