EEN ZELDZAAM INZICHT IN DE OVERIJSSELSE SAMENLEVING

0
71

Het toegankelijk maken van de Statenresoluties van Overijssel

In 2028 bestaat de provincie Overijssel 500 jaar en dat wordt ongetwijfeld groot gevierd.. daarom wordt dit jaar één van de belangrijkste historische bronnen over Overijssel gedigitaliseerd; de besluiten van het provinciaal bestuur uit de periode 1528-1813, de zogeheten Statenresoluties  die meer dan 222.000 scans omvatten.

De Statenresoluties bieden een zeldzaam inzicht in de Overijsselse samenleving en het handelen van de overheden. In het provinciaal bestuur werden vooral jurisdictie kwesties besproken; wie heeft waar iets over te zeggen. De besluiten die in het bestuur werden genomen hadden een verstrekkende impact op de bewoners van de provincie.

Digitalisering van deze resoluties betekent echter nog niet dat dit bijzondere archief voor iedereen toegankelijk is: het merendeel van de documenten is in moeilijk leesbaar handschrift geschreven en bevat ingewikkeld juridisch taalgebruik. Met behulp van de modernste technieken op het gebied van crowdsourcing en met de inzet van tekstherkenningssoftware willen we de Statenresoluties bruikbaar maken voor onderzoek.

We beginnen we eerst met een pilot waarbij twee resolutieboeken uit 1799 worden getranscribeerd. We zetten hierbij automatische tekstherkenning in en er worden locatie-, tijds- en persoonsaanduidingen gemarkeerd. Deze innovatieve toepassingen zullen het proces van transcriberen versnellen en zal de vindbaarheid van waardevolle informatie vergroten.

Deze pilot is net van start en is te vinden op www.velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/hco_resoluties_transkribus