DRE – THREANT 32e jaargang – (2021) nr. 4

0
73

THREANT is het kwartaalblad van NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel

INHOUD:

Van de voorzitter

Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel

Inzenddatum kopij volgende Threant

Genealogie van Lambert Klasens en Jantien Pruisscher (2)

Hendrik Hendriks en zijn kinderen in de Franse Tijd 1795-1813 (2)

Oproep familie Meijers

Een Drentse Gangelhof-familie

Genealogische gegevens van Albert ter Stege