Digitale bouwdossiers Lochem en Zutphen groot succes

0
146

In ruim honderd jaar tijd zijn er tienduizenden bouwvergunningen afgegeven in Lochem en Zutphen. Deze vergunningen zijn al die tijd, inclusief tekeningen en (technische) rapportages, bewaard gebleven in de archieven van deze gemeenten. Zeer regelmatig willen inwoners, bedrijven of ambtenaren dossiers inzien. Bijvoorbeeld als een pand wordt verbouwd. Het ter inzage leggen, kopieën maken, en terugplaatsen van de dossiers is een tijdrovend en kostbaar proces voor zowel de aanvrager als de gemeente. Dankzij digitalisering hebben we die dienstverlening verbeterd!

De gemeente Lochem zette als eerste de stap om haar bouwvergunningenarchief te digitaliseren. In samenwerking met het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) is hierbij ingezet op duurzame bewaring van de digitale bestanden. De dossiers moeten op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk zijn voor zowel publiek als ambtenaren. Sinds februari 2019 zijn alle Lochemse digitale dossiers bij het RAZ in beheer en toegankelijk via het erfgoedportaal https://bouwdossiers.erfgoedcentrumzutphen.nl/.

In navolging van de gemeente Lochem is ook de gemeente Zutphen gestart met het digitaliseren van haar bouwvergunningenarchief. Inmiddels is 80 procent van het Zutphense bouwarchief gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. In februari 2021 zijn alle bouwdossiers gescand en toegankelijk gemaakt. De toegang tot de dossiers via het erfgoedportaal blijkt een groot succes.