Besluiten van de staten generaal uit de tijd van de republiek online

0
189

Besluiten van de staten generaal uit de tijd van de republiek worden met hulp van vrijwilligers online gebracht

Nieuwsgierig naar de manier waarop de kleine Republiek een grote speler werd op het wereldtoneel? Kruip aan tafel bij de hoogste bestuurders, ontcijfer hun besluiten en help mee de oerbron van de Nederlandse geschiedenis de ontrafelen. In het project Goetgevonden! op Velehanden.nl kunnen geschiedenisliefhebbers helpen de besluiten van de Staten-Generaal helemaal doorzoekbaar te maken. Transkribus, een van de beste handschriftherkenningstools ter wereld, heeft geleerd om het mooie handschrift van de klerken te ontcijferen. Dat gaat al best goed, maar de transcripties zijn nog lang niet foutloos. We moeten dus over de schouder van de computer meelezen en alle fouten verbeteren.

Vrijwilligers hoeven niet zelf teksten te transcriberen maar kunnen meehelpen om 50.000 scans met door de computer gemaakte transcripties te corrigeren. Op die manier worden ze woord voor woord doorzoekbaar.  Elke scan bevat twee pagina’s tekst. Daarmee leveren we uiteindelijk dus 100.000 pagina’s foutloze transcripties. Dat is genoeg om de computer de rest van de half miljoen pagina’s te laten doen.

Het Nationaal Archief bewaart het archief van de Staten-Generaal (1576-1796) . Het gaat om meer dan een kilometer aan archieven. Resolutieboeken vormen de ruggengraat van dit archief. Hierin noteerden klerken alle besluiten die de afgevaardigden van de Zeven Provinciën dagelijks namen.

Meer dan één miljoen besluiten geven een levendige inkijk in de roerige Nederlandse geschiedenis tussen 1576 en 1796. Ze gaan over allerlei gebeurtenissen: oorlogen met de Spanjaarden en Engelsen, overzeese handel en koloniale uitbreiding. De besluiten gaan ook over allerlei binnenlandse zaken zoals handel, religie en wetenschap: paspoorten voor in- en uitreizende kooplieden, octrooien voor uitvindingen en de herbestemming van katholieke kloosters. De besluiten laten zien wat bestuurders bezighield en hoe de kleine Republiek der Zeven Verenigde Provinciën uitgroeide tot een grote speler op het wereldtoneel.

Het Huygens ING en het Nationaal Archief werken samen om de besluiten van de Staten-Generaal, de ‘oerbron voor de Nederlandse geschiedenis’ voor iedereen toegankelijk te maken. Er zijn al meer dan een half miljoen pagina’s gedigitaliseerd. De komende jaren worden de gescande resoluties (besluiten) woord voor woord omgezet in doorzoekbare tekst. Nelleke Noordervliet deed op 1 december een digitale oproep voor Goetgevonden! het crowdsourcingproject op VeleHanden.nl. Ik wil dit graag steunen.