Anny Käyser-van der Zee: 40 jaar NGV lid

0
314

Anny is veertig jaar lang lid van de NGV en hier volgen enkele bijzonderheden:
• 1980: lid van de NGV;
• 1984: in mededelingen no. 37 van de NGV afdeling Delfland van januari 1984 is aangekondigd dat Anny bestuurslid wordt alsmede ook het afdelingspenningmeesterschap op zich heeft genomen: “Mevrouw Käyser-van der Zee heeft zich in principe bereid verklaard lid van het bestuur te worden en het penningmeesterschap te vervullen.”;
• 1986: redactielid van het Mededelingenblad en de vaste afdelingsafgevaardigde voor de Algemene Leden Vergadering van de NGV;
• 1987: plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Leden Vergadering van de NGV voor de afdeling Delfland;
• 1994: organisator i.s.m. anderen van de Derde Genealogische Delflanddag;
• 1998: tijdens de vergadering van 19 februari 1998 benoeming tot vice-voorzitter. Vanaf dit jaar: regelmatig vertegenwoordiger van de vereniging en afdeling op evenementen en deelnemer aan ledenwerfacties;
• 2003: ontvanger op 13 november 2003 voor al haar verdiensten voor de NGV en de afdeling Delfland van de zilveren NGV speld;
• 2008: ontvanger op 20 november 2008 van de gouden NGV speld. Tevens erelid van de afdeling Delfland;
• 2016: redactielid Jubileumnummer NGV 1946-2016 ‘De vrouw in de genealogie;
• 2020: ontvanger op 10 september 2020 van de oorkonde i.v.m. het 40-jarig lidmaatschap van de NGV;

Verder:
• Anny is redactielid van de verschillende jubileumboeken van de afdeling Delfland geweest;
• Anny is een trouw bezoeker van de vele bijeenkomsten in de regio en daarbuiten;
• Anny is lang lid van de landelijke PR-groep (eerder de DIP genaamd) geweest, heeft in die functie ook een keer op de 50+ beurs gestaan;
• Anny is jarenlang lid geweest van de NGV-webredactie;
• Anny zat eind negentiger jaren met anderen in de landelijke NGV-werkgroep Secretariaatsbureau;
• Anny is jarenlang betrokken bij de organisatie van de Delflanddagen en jubileumbijeenkomsten van de NGV;
Anny is een fijn persoon om mee samen te werken en heeft altijd het belang van de NGV hoog in het vaandel staan.

Ook mijn persoonlijke woordje Annie: ik kan bovenstaande helemaal bevestigen. Het is een genoegen met je te mogen samenwerken, een voorrecht zelfs, gelukwens en een virtuele kus bovendien. jw