Archief Tilburg: digitaal onderzoek dorpsbestuur

0
114

Er zijn drie archieven toegevoegd aan het arsenaal gedigitaliseerde archieven te Tilburg.
Het betreft:
Archief 692 Dorpsbestuur van Berkel, Enschot en Heukelom, 1579 – 1813
Archief 700 Dorpsbestuur van Hilvarenbeek, 1392 – 1810 (1817, 1820)
Archief 845 Dorpsbestuur van Oisterwijk, (1230) 1390 – 1814.

De archieven van de dorpsbesturen bevatten interessante informatie over het wel en wee van de dorpsgemeenschap. Het betreft bv de rekeningen met inkomsten en uitgaven met bijbehorende belastingregisters in veel verschillende vormen. Deze registers kunnen een mooie aanvulling zijn op je familiegeschiedenis. Het zegt iets over bezit, over de plek waar ze woonden in het dorp en over de betekenis die ze hadden binnen de dorpsgemeenschap. Waren ze schepen, of borgemeester, of zetter of vervulden ze een andere tijdelijke functie.

De borgbrieven of akten van indemniteit kunnen je vertellen of je voorouders zijn verhuisd vanuit een ander dorp of naar een andere woonplaats.

Verder kun je er gegevens vinden over militaire activiteiten, zijn er soldaten ingekwartierd, hoeveel en wat kreeg je als inwoner als vergoeding. In de resoluties van het dorpsbestuur vindt je informatie over besmettelijke ziekten van mens en dier, eventuele natuurrampen, branden e.d.

zie: regionaal archief Tilburg