De uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021 in Dukenburg.

0
87

Bijt je tanden er maar eens op stuk Toine, het  is een moeilijker verhaal dan vroeger.
Je krijgt ook de cijfers er bij. succes er mee Jan Willem Koten


Al vele jaren publiceren we de verkiezingsuitslagen, maar een dergelijk vreemde uitslag als deze keer hebben wij nog nooit eerder gezien. Het komt waarschijnlijk door de Coronapandemie waardoor men dit keer vrijwel uitsluitend gefocusseerd was op de huidige pandemie en de bredere vragen van de samenleving niet bij zijn keuze heeft betrokken. Het zou beter zijn geweest wanneer het tijdstip van de verkiezing oktober 2021 was geweest. De kans bestond dan dat de kiezer een meer evenwichtig oordeel had laten zien, beter passend bij de Dukenburgse samenleving.

Een tweede reden waarom deze stemuitslag wat vertekend kan zijn, is dat de oudere generatie per brief stemde en dus hier buiten de Dukenburgse gegevens vallen. Senioren stemden vroeger vaak PvdA en CDA.

Een derde punt is dat de uitslagen van de stembureaus 55 en 56 van Zwaneveld bij elkaar zijn opgeteld in de processenverbaal van de stembureaucolleges vandaar dat kolom56 leeg bleef.

Het eerste was opviel dat in lijn met de landelijke trend D66 ook in Dukenburg fors is gestegen. Ongebruikelijk is de D66-keuze in onze wijk want D66 heeft de voorkeur bij de stedelijke elite. D66 is in Dukenburg de grootste partij geworden, in stembureau 62 (WH) stemden liefst 250 bewoners (24%) op deze partij, een getal dat ik niet eerder heb gezien. In mindere mate zie je dit ook in Lankforst waar 16% D66 kiezers waren. Een hoog getal ziet men ook in Zwaneveld waar 14% D66 stemde. Ondanks dat D66 in Dukenburg hoger heeft gescoord is de score van 14% beduidend minder dan de stadsuitslag. Dit is altijd zo geweest, want onze wijk was voorheen altijd een rode wijk.

Het tweede wat opviel is de beperkte stemmenwinst van extreem rechts. In2017 scoorde extreem Rechts 20, dat getal is nu 22. ik had een sterkere stijging verwacht in lijn met de landelijke trend. Dat neemt niet weg dat bij sommige stembureaus extreem Rechts het goed doet zoals in Tolhuis(29%), Zwaneveld stembureau 57 (37%) Malvert (25%) en Aldenhof(23%).In deze wijken is de lijst van Wilders de grootste partij en dat was in 2017 ook zo. De cijfers van extreem Rechts zijn in onze wijk wel beduidend hoger dat het stadsgemiddelde, nl 22% (Dukenburg) en 10% (in de stad). Dit alles wijst er op dat in Dukenburg in sommige wijken grote onvrede bestaat, evenmin een nieuw gegeven.

Bij de grote verliezers zit het CDA dat van 8% in 2017 naar 4% in 2021 daalde en wel in alle stembureaus. Nog meer is dat het geval bij 50plus dat weinig stemmen kreeg in vrijwel alle stembureaus. Denk scoort om begrijpelijke redenen altijd goed in de Meijhorst, aanhang van Denk in onze wijk als geheel bedroeg nu 4%, dat was in 2017 slechts 2% en dat is het dubbele van het stadspercentage. Onze wijk heeft nu eenmaal meer mensen met een buitenlandse afkomst.

De partijen van de linkse groep scoorden slecht in vergelijking met vroegere verkiezingen. Nu is dit scoringspercentage voor de SP, GroenLinks en PvdA respectievelijk 10%, 9% en 7% in 2017 waren deze cijfers 18, 13% % en 7%. De PvdA bleef gelijk. Wel blijft zoals vroeger de SP de grootste linkse partij in onze wijk.

De VVD steeg bij de laatste verkiezing slechts 1%. De partij van de dieren bleef nagenoeg hetzelfde bij beide verkiezingen. Ook de opkomstpercentages waren nagenoeg gelijk als bij vroegere verkiezingen, Weezenhof hier scoorde het hoogst gevolgd door Tolhuis en Lankforst. Bekeken naar de politieke kleur van de wijken is Weezenhof, Tolhuis, Aldenhof en Lankforst het meest rechts, en Meijhorst en Zwaneveld het meest links. Vergelijk je Dukenburg met de stad dan is Dukenburg duidelijk naar rechts verschoven, maar het blijf toch in doorsnee genomen een rode wijk van Nijmegen.