Bronnen via ngv.nl benaderbaar

0
1142

Met de eerste uitvoering van ngv.nl zijn Digitale collecties benaderbaar. Ze omvatten de bestaande databases en zoekmodulen.

Kijk op www.ngv.nl en kies de tegel voor digitale collecties. Let op dit is nog een tijdelijke omgeving! Stamboomcontainers komen later.

Tijdens de verbouwingsperiode van de webomgeving heeft u de beschikking over de inhoud via de huidige zoekschermen. Op een later moment worden de databases geïntegreerd in de nieuwe omgeving.