Bronnen via ngv.nl benaderbaar

0
310

Met de eerste uitvoering van ngv.nl zijn Digitale collecties benaderbaar. Ze omvatten de bestaande databases en zoekmodulen.

Tijdens de verbouwingsperiode van de webomgeving heeft u de beschikking over de inhoud via de huidige zoekschermen. Op een later moment worden de databases geïntegreerd in de nieuwe omgeving.