BHIC: Naast kilometers kasten nu ook een duurzaam e-depot

0
19

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft onlangs besloten zich te oriënteren op een eigen voorziening. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond. Daarbij is Preservica als winnaar uit de bus gekomen, meer specifiek de Cloud Edition Professional. Met dit nieuwe e-depot hopen we onze klanten nóg beter te bedienen.

Het BHIC woonde al een aantal jaren in bij de e-depotvoorziening van het Nationaal Archief en het BHIC beheert hier al de nodige terabytes. Echter, het Rijk heeft besloten om per 1 januari 2024 uit te treden uit de gemeenschappelijke regelingen die de Regionale Historische Centra (RHC’s) aansturen. Dit vormde de trigger om ons te gaan concentreren op een eigen voorziening.

Het e-depot is een ruimte waar digitale informatie kan worden bewaard en beheerd. Speerpunt hierbij is dat de houdbaarheid van informatie over langere tijd kan worden gewaarborgd. Het is dus bedoeld voor digitaal archief. Het gaat dan onder meer om informatie van de deelnemers aan het BHIC (provincie, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Daarnaast acquireert het BHIC ook archieven van particuliere archiefvormers zoals verenigingen, stichtingen, bedrijven en instellingen en uiteraard persoonlijke collecties. Voor zover deze digitaal geboren zijn, zullen deze eveneens worden opgenomen in het e-depot.

Onze bewaarruimte bestaat nu nog voornamelijk uit kilometers stellingkasten waarin vele archiefstukken worden bewaard. Het digitale tijdperk stelt echter andere eisen aan de manier waarop informatie wordt bewaard. De urgentie om informatie duurzaam te bewaren neemt dan ook zienderogen toe. Dat vraagt om een andere benadering; een andere organisatie.

In de huidige e-depotomgeving al de nodige informatie bewaard. Het gaat dan vooral over series bouwvergunningen. Een deel van deze informatie is nu al beschikbaar via het publieksportaal (zie ook: https://edepot.bhic.nl). Het is uiteraard de bedoeling dat ook iedereen de informatie in het ‘nieuwe’ e-depot kan bekijken. Het digitale BHIC-archief wordt straks toegankelijk via www.bhic.nl. Daarvoor moeten we nog een aantal stappen zetten. In de tussentijd kan iedereen gebruik blijven maken van de huidige voorziening