BET – Aqua Vitae 2023 – 1

0
57

Inhoudsopgave

Stamboomcafé
Van de interim-voorzitter – Jan Middelkoop
Een Maurikse dorpspolder rekening uit 1701 – Jan Hogendoorn
Wat doe je met de resultaten van je DNA onderzoek? – Maja Westhoff
Zomaar wat plaatjes van bijeenkomsten
Ledenoverzicht
Het Kadaster, verslag van een lezing – Maria Teunissen van Manen
Foutje is snel gemaakt – Jan Middelkoop
Voorouders, gedichtje – gevonden bij scanwerkzaamheden
Lezingen programma
Colofon