Amsterdam: in 2019 – 103 nieuwe inventarissen online

0
22

Van familiearchieven tot bedrijfsarchieven, van kerkelijke archieven tot archieven van sportverenigingen, in 2019 ontsloot het Stadschief weer veel mooie en interessante archieven en collecties. In totaal kwamen 103 inventarissen op de website van archieven die nog niet geïnventariseerd waren. 35 inventarissen werden aangevuld met later door het Stadsarchief verkregen stukken.

Een dergelijk aanvulling kon verrassende en bijzondere stukken bevatten zoals de brieven van de psychologe Anna Freud, de dochter van Sigmund Freud die door de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse in bewaring werden gegeven. De aanvulling op het archief van het Sociaal Wijkopbouworgaan Landlust-Bos en Lommer behelsde vooral stukken uit de 80- en 90-er jaren waardoor het hele archief een prachtig tijdsbeeld geeft van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in deze steeds veranderende wijk.

Brug over de Herengracht t/h Vijzelstraat, uit het afgelopen jaar geïnventariseerde Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger; foto’s van bruggen

Enkele andere hoogtepunten vormden het archief van Handelshuis Van Eeghen en Co dat al in 1840 koos voor de commissiehandel op Nederlands-Indië, het archief van de Theosofische Vereniging Nederland waarvan een groot gedeelte uit Moskou moest worden gerepatrieerd en het archief van de Lokale Omroep Bijlmer die al vanaf 1971 uitzendingen maakte over het wel en wee van de bewoners in de Bijlmer.

De Bezetting van binnen de Leidsche Poort te Amsterdam door de Pruissiche Troupes met twee Stukken Canon den 10 Oktober. 1787. De bezetting aan de Leidsepoort op het Leidseplein door de Pruisische troepen, 1787. Collectie jhr.mr. Gijs C. Six

Medewerkers van het Project Omega leverden de meeste inventarissen af. Dit project ging in 2019 haar vierde jaar in. Het project Omega had eind 2019 rond 9 ½ van de geplande 11 strekkende kilometer geconserveerd en geïnventariseerd.