Nieuwe aktes beschikbaar

0
46

In de archieven schuift in januari van elk jaar de openbaarheidsgrens een jaartje op.

Voor akten van de Burgerlijke Stand gelden openbaarheidsbeperkingen. Dit is om de privacy van nog levende personen die in de akten worden genoemd, te beschermen.

Voor geboorteakten geldt een wettelijke termijn van 100 jaar waarna akten pas openbaar worden, voor huwelijksakten geldt 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar.

De archieven stellen dan de scans en gegevens van die akten en documenten online beschikbaar, zodat iedereen ze kan onderzoeken. Ze zijn dan ook via wiewaswie.nl en vaak via de websites van de archieven zelf te benaderen. 

Enschede

De online beschikbaarheid van overlijdensakten van de gemeente Enschede is weer uitgebreid. Scans en indexgegevens van overlijdensakten over de jaren 1961, 1962 en 1963 zijn nu ook online te doorzoeken bij Stadsarchief Enschede.
De overlijdensakten t/m 1963 online zijn beschikbaar gekomen. U kunt deze akten bekijken en doorzoeken via deze LINK 

Rotterdam

Arrestantenkaarten 1944 vrijgegeven 
Van de archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar komen nu de stukken uit het oorlogsjaar 1944 vrij. Daaronder zijn enkele duizenden arrestantenkaarten uit het archief van de Rotterdamse gemeentepolitie. Archief Rotterdam.

Tilburg

Zie voor de nieuw vrijgekomen akten in Tilburg ons eerdere nieuwsbericht