Aanwinsten Delpher

0
99

Er zijn 65.378 nieuwe krantenafleveringen aan Delpher toegevoegd. Het betreft 19 titels die nog niet eerder op Delpher stonden en daarnaast aanvullingen op 7 krantentitels die al eerder online stonden.

Nieuwe titels in Delpher:

 • Algemeen Nederlandsch landbouwblad (1921-1934)
 • Algemeene landhuishoudelijke courant (1847-1848)
 • Algemeene nijverheids courant : weekblad voor landbouw, koophandel, zeevaart, fabrijkwezen, kunsten, volkshuishoudkunde, statistiek enz. (1849-1851)
 • Arnhemsche courante (1632)
 • Bijblad van de landbouw-courant (1864-1877)
 • De runderpest : bijlage tot De landbouw-courant (1865-1867)
 • De voorheen Nederlandsche, nu de Vaderlandsche courant (1795)
 • De vrije socialist (1898-1940)
 • Land en volk (1905-1911)
 • Landbouw-courant (1851-1891)
 • Landhuishoudelijke courant : weekblad voor den Nederlandschen akkerbouwer,veehouder, houtteler, boomkweker, warmoezier en grondeigenaar (1849-1850)
 • Nederlandsch landbouw weekblad : officieël orgaan van het Nederlandsch Landbouwcomité en de tot het Comité toegetreden Maatschappijen (1892-1920)
 • Nieuwe landbouw-courant (1882-1893)
 • Nijverheids-courant : weekblad voor landbouw, veeteelt, koophandel, zeevaart, visscherij, fabrijkwezen, kunsten, ambachten, volkshuishoudkunde, statistiek enz (1851-1853)
 • Het nieuwsblad voor Nederland (1883-1915)
 • Uytgesogte nieuwe tijdingen van den … (1684)
 • Vaderlandsche courant (1795)

Aanvullingen op kranten die al in Delpher stonden:

 • De Volkskrant (1919-1939)
 • Dragtster courant (1864-1950)
 • Nieuwe Veendammer courant (1875-1889)
 • Opregte Haarlemsche Courant (1870-1900)
 • Twentsche courant (1845-1941)
 • Veendammer courant (1886-1905)
 • Zutphensche courant (1849-1941)
 • Opregte Leydse courant (1692-1718)
 • Oprechte Bataafsche courant (1797-1798)

De kranten zijn afkomstig van:

 • Wageningen UR Library
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Tresoar
 • Universiteitsbibliotheek Utrecht
 • Veenkoloniaal Museum
 • Stadsarchief Enschede
 • Regionaal Archief Zutphen
 • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Koninklijke Bibliotheek

Daarnaast is de externe krantenbank van het Gemeentearchief Schiedam toegevoegd, waarmee er ruim 215.000 Schiedamse kranten tot 1945 nu ook via Delpher doorzoekbaar zijn.

Dankzij een uitbreiding van het contract dat de KB heeft gesloten met auteursrechtenorganisaties zijn nu 3545 tijdschriften tussen1960 en 1970 extra toegankelijk via Delpher. Deze tijdschriften stonden al langer op Delpher, maar waren tot nu toe alleen toegankelijk vanuit de leeszaal van de KB. U kunt de gedigitaliseerde publicaties nu ook online, buiten de KB, bekijken.