11 en 30 – nr. 105 – jrg. 27 – nr.1 januari 2022

0
148

Themanummer ‘Drie generaties met hetzelfde beroep’

INHOUDSOPGAVE 11 en 30

VAN DE VOORZITTER
AFDELINGSPROGRAMMA
AANVULLINGEN OP DE LEDENLIJST
DIGITALISERING 11 en 30
THEMANUMMER ‘DRIE GENERATIES NA ELKAAR MET HETZELFDE
BEROEP’
OPROEP THEMANUMMER 2023 ‘DNA-ONDERZOEK’
TEEKE PIEBES, PIEBE TEEKES EN TEEKE PIEBES HOEKEMA
DE FAMILIE SPOELSTRA, VIER GENERATIES SCHILDERS
CHIRURGIJNEN EN HUISARTSEN SCHULTETUS AENEAE IN SINT
JACOBIPAROCHIE
CAMMENGA, EEN FAMILIE VAN WOLKAMMERS
ZETZEMA’S, MOLENAARS EN BAKKERS
SCHIPPERSFAMILIES
BROODBAKKERS
BIJ DE VOOR- EN ACHTERPAGINA