Zoek Indische voorouders

0
303

Het zoeken naar genealogische gegevens van Oost-Indische voorouders is veel gecompliceerder dan het onderzoek naar een familie in Nederland. Dit komt voornamelijk omdat de bronnen met de basisgegevens voor genealogisch onderzoek, zoals de Burgerlijke Stand, kerkelijke registers en begraafregisters, zich niet in Nederland maar in het huidige Indonesië bevinden.

Janssen’s Indisch Repertorium is een generale index op familienamen die voorkomen in gedrukte genealogische en aanverwante publicaties betreffende Oost- en West-Indië welke in de afgelopen 75 jaar zijn verschenen. Uitsluitend genealogische informatie die in drukvorm is verschenen, wordt in het Repertorium opgenomen; genealogische informatie op het internet wordt niet opgenomen daar hun status wegens voortdurende aanvullingen en verbeteringen niet vaststaand is. Bovendien kan op websites niet naar paginanummers worden verwezen. Het Repertorium pretendeert geen volledigheid, doch bijna alle vooroorlogse standaardwerken op dit gebied zijn erin opgenomen benevens de thans op dit gebied verschijnende publicaties.
Het Repertorium concentreert zich echter, evenals de IGV, voornamelijk op Oost-Indië. “Janssen’s Indisch Repertorium” bevat thans ruim  278.000 referenties naar zo’n 65.000  familienamen die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen, verbonden zijn met Oost- of West-Indië. Maar uiteraard hoeven personen met dezelfde familienaam niet noodzakelijkerwijze tot dezelfde familie te behoren!

https://www.igv.nl/JIR/jirned.html