Wij van Zeeland

0
296

Inhoudsopgave

Van de wnd. voorzitter

Van de redactie

Richtlijnen voor het publiceren in Wij van Zeeland

Bestuursmededelingen

Nieuws uit de Afdeling Zeeland

Verslag Lezing “De zeereizen van Cornelis Ritsema van Eck” door Jan Ritsema van Eck

Een buitenplaats genaamt Borndal met zijn huizing, schuur, stallingen en verder gevolg  en toebehoren van dien, deel 13, door Jan Midavaine

Zeeuws Archief

Genealogie Hubregt Adriaanse Lievense (vervolg) door Peter Huibregtse

Genealogie Vermeulen (vervolg) door Sjaak Hoornick (†)

PR aktiviteiten

Kwartierstaat Johannes Christiaansen (vervolg) door Evert Beket

Delpher

CBG| Centrum voor Familiegeschiedenis

Ledenmutaties

Hoe Pieter Joosse Goudswaard balling werd, ca.1732 – ca.1790, door Kees Goudswaard

Pilot met gebruik van particuliere dna-databases voor cold cases

Ode aan ons mam, voor 101 jaar lang leven door Albert Prins

Dubbele achternaam kinderen mogelijk

Boeken