WIJ VAN ZEELAND 2022 nr 3

0
126

Inhoudsopgave
Kijk ook op de website van de afdeling: http://zeeland.ngv.nl

Van de wnd. voorzitter.
Van de redactie
Richtlijnen voor het publiceren in Wij van Zeeland
Bestuur mededelingen
Een buitenplaats genaamt Borndal met zijn huizing, schuur, stallingen en verder gevolgen toebehoren van dien, deel 15, door Jan Midavaine
Uit het Zeeuws Archief
Zoeken naar Zeeuwse Rederijkers
Bijzonderheden rondom Prina Maas door Peter Huijbregtse
De wonderbaarlijke herrijzenis van Johanna Maria Snep door Sjaak Beerens
Boeken
Uit de tijdschriften
Inleiding op de Genealogie Steen(e)poorte (vervolg) door Kees Steenepoorte
Ledenmutaties