Waterschapsarchief naar Historisch Centrum Limburg

0
52

Het archief van het Waterschap Limburg is overgebracht naar het HCL in Maastricht. Per 29 oktober is dat archief officieel verhuisd en kan het worden ingezien.

In 2018 hebben WL en HCL gesprekken gevoerd. Dat resulteerde in een overeenkomst om enkele specifieke werkzaamheden uit te voeren en een proces van samenwerking op te starten.

In dat jaar onderzocht het HCL onder andere de materiële staat van deze archieven. Ook werd er een verkenningsonderzoek voor een e-depot – een digitaal archief – gedaan. Dit proces resulteerde in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen WL en HCL.

De inventarissen van dit archief zijn zowel in de studiezaal als via archieven.nl raadpleegbaar zijn. Op een paar archiefstukken na is het hele waterschapsarchief openbaar. Daarnaast is een gedeelte van het waterschapsarchief al gedigitaliseerd. Die gedigitaliseerde stukken komen in de loop van volgend jaar beschikbaar.

In het waterschapsarchief zijn een aantal interessante bronnen terug te vinden. De geschiedenis van waterschappen in Limburg loopt namelijk enkele eeuwen terug.

Binnen het HCL vormt het waterschapsarchief een goede aanvulling op archieven die reeds bij het HCL liggen. Ook op deze archieven vormt het waterschapsarchief een interessante aanvulling.

aanvullend
De website van het waterschap wordt dagelijks gearchiveerd: https://waterschaplimburg.archiefweb.eu/

Bent u op zoek naar informatie die op de websites van Waterschap Peel en Maasvallei of Waterschap Roer en Overmaas hebben gestaan, dan kunt u deze hier raadplegen:
Peel en Maasvallei: https://peelenmaasvallei.archiefweb.eu/
Overmaas: https://overmaas.archiefweb.eu/