Wapenregistratie POELL

0
331

Het wapen van de familie Poell (Wachtendonk, Duitsland) is beoordeeld en geregistreerd door het Nederlands College Heraldiek, een activiteit van vertegenwoordigers van de NGV en van De Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”.

Beschrijving:
Schild: in rood drie zilveren weerhaken, 1-2.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren weerhaak tussen een zilver-rode vlucht.
Devies: CAVE.

Dit wapen werd gevoerd door de broers: Joannes Poell, blijkens Koningszilver van de schutterij St. Martinus te Vlodrop uit circa 1750, en Petrus Poell, pastoor te Wachtendonk, blijkens zijn zegel uit 1760. Aanvrager stamt af van hun broer Arnoldus Poell, gedoopt te Wachtendonk op 10 juli 1701, secretaris van Wachtendonk, overleden aldaar op 17 februari 1736, zoon van Jacobus (to) Poell en Agnes Straeten; getrouwd te Kapellen (D.) op 9 april 1725 met Anna Elisabeth van Langen (nobilis).

Geregistreerd op verzoek van Willem Antoon Gerard Poell, geboren te Tegelen 17 november 1938, wonende te Mheer (L), zoon van Antonius Franciscus Johannes Poell en Wilhelmina Paulina Petronella Sijbers, ten behoeve van alle naamdragende nakomelingen van zijn vader.

Registratie: NRF 2019.296, Amsterdam, 31 mei 2019.

Motivering:
W. A. G. Poell beschrijft in “Het familiewapen Poell, Poels of Poell” in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 29 (2001, 23-31) het voorkomen en het gebruik van dit wapen. Daarin komt de stand 1-2 van de weerhaken in het overzicht op pagina 26 zeven keer voor, te weten de nummers 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 17. De personen die dit wapen gebruikten, zijn (op één na) broers van de voorvaderen van aanvrager in vaderlijke lijn.